referencje

Szpital Limanowa

Kuchnia szpitalna została wyposażona w okapy NOVA CVS wykonane w systemie modułowym KEMS. Dostarczono dwa okapy wyspowe (model OCPAN) oraz jeden okap przyścienny (model OPPAN). Okapy występują w wersji nawiewno-wywiewnej i wyposażone są w demontowalne nawiewniki wyporowe, poziomą indukcyjną wiązkę oraz dodatkową pionową wiązkę wychwytującą, zatrzymującą opary wewnątrz okapów. 

Okapy wyposażono w filtry multicyklonowe wraz z drugim stopniem filtracji w postaci progresywnego filtra siatkowego, co umożliwiło bezpośrednie skierowanie powietrza na wymiennik ciepła zlokalizowany w centrali wentylacyjnej. Układ ten umożliwia znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych związanych z podgrzewaniem powietrza kompensacyjnego, które odpowiada za komfort pracy obsługi kuchni.