referencje

Speedy Gonzalez Kartuzy

Do restauracji dostarczyliśmy okapy NOVA CVS z innowacyjnego systemu modułowego KEMSTM, składające się z dwóch okapów przyściennych OPPAN z oraz jednego okapu wyspowego OCPAN. 
Okapy dostarczono w wersji nawiewno-wywiewnej, wyposażone w zintegrowane nawiewniki wyporowe, poziomą indukcyjną wiązkę wychwytującą oraz dodatkową trójstronną pionową wiązkę wychwytującą, zatrzymującą opary wewnątrz okapu. 
Zastosowanie multicyklonowych filtrów nowej generacji V2 wraz z drugim stopniem filtracji w postaci progresywnego filtra siatkowego, umożliwiło bezpośrednie skierowanie powietrza wywiewanego na centralę wentylacyjną z wymiennikiem, celem odzyskania ciepła technologicznego i wykorzystania go do obniżenia kosztów eksploatacyjnych na potrzeby ogrzewania zaplecza gastronomicznego.