referencje

Kantyna pracownicza

Kantyna pracownicza została wyposażona w okapy NOVA CVS wykonane w systemie modułowym KEMS. Dostarczono w sumie dziewięć okapów – sześć tłuszczowych (modele OPPAN i OCPAN) oraz trzy kondensacyjne (modele OKS-N). Wszystkie okapy występują w wersji nawiewno-wywiewnej i wyposażone są w demontowalne nawiewniki wyporowe, poziomą indukcyjną wiązkę oraz dodatkową pionową wiązkę wychwytującą, zatrzymującą opary wewnątrz okapów. Część okapów wykonano w specjalnych wariantach z płaskimi, prostokątnymi przyłączami z uwagi na obniżony strop w miejscu zawieszenia okapu, celem ułatwienia ich montażu.

Okapy tłuszczowe wyposażono w filtry multicyklonowe wraz z drugim stopniem filtracji w postaci progresywnego filtra siatkowego, co umożliwiło bezpośrednie skierowanie powietrza na wymiennik ciepła zlokalizowany w centrali wentylacyjnej. Okapy kondensacyjne wyposażono w płyty ociekowe umożliwiające odprowadzenie odseparowanych skroplin do specjalnie przygotowanych rynienek i zbiorników.